PRAWO GOSPODARCZE

sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Przykładowe czynności Kancelarii:

 1. porada prawna,
 2. sporządzanie pism procesowych w sprawach gospodarczych,
 3. reprezentacja przed sądem,
 4. negocjacje menadżerskie,
 5. sporządzanie umów, kontraktów.

 

Cele:

 1. organizacja przedsiębiorstw rodzinnych,
 2. odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwami,
 3. ład korporacyjny, bieżąca obsługa korporacyjna, tworzenie i obsługa wewnętrznej struktury organizacyjnej,
 4. planowanie sukcesji majątkowej,
 5. projektowanie i wdrażanie rozwiązań menedżerskich.

 

Przykładowe sprawy o:

 1. sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń z ustawy Kodeks spółek handlowych;
 3. przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 4. z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 5. o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem, jak również innemu tytułowi egzekucyjnemu, obejmującemu roszczenia;
 6. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem, jak również innego tytułu wykonawczego obejmującego roszczenie;
 7. Inne.