Sprzeciw od nakazu zapłaty
w postępowanie upominawczym – postępowanie odrębne uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego, zmierzające do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela wysuwającego roszczenie pieniężne, którego dłużnik nie kwestionuje.

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. wniosek o uznanie doręczenia za czynność nieskuteczną
4. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu
5. sprzeciw
6. reprezentacja przed sądem
7. prowadzenie spraw.

 

Przykładowe sprawy związane z:
1. reprezentowanie pozwanych.