r. pr. Andrzej Hawran tel. 505 667 853; mail:kancelariahawran@op.pl | r. pr. Agnieszka Grygo-Hawran tel. 604 072 760; mail: kancelaria.grygo.hawran@op.pl

Kontrola zarządcza
stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

W firmie kierownictwo powinno wiedzieć, czy:
1. poszczególne komórki organizacyjne urzędu (lub jednostki w dziale) prawidłowo realizują przypisane im zadania, działają oszczędnie, wydajnie i skutecznie, dostarczając produkty i usługi na odpowiednim poziomie;
2. przestrzegane są normy prawne oraz zarządzenia, polecenia i wytyczne kierownictwa;
3. są chronione zasoby (przed przypadkami marnotrawstwa, złego zarządzania, błędów,
nadużyć itp.)

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. audyty,
3. opinie,
4. sporządzanie instrukcji, zarządzeń,
5. prowadzenie spraw.