wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem w oparciu o negocjacje.
Świadczenie usług w całej Polsce powoduje niskie koszty prowadzonych spraw.
Wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy.
Przed przyjęciem sprawy przedstawia niezbędne koszty niezwiązane z Kancelarią (wpis sądowy, opłaty), szanse osiągnięcia zamierzonego celu.

Rozliczenia stałe

za prowadzenie sprawy
w kwocie ustalonej z góry.

zależna od czasu pracy

za godziny pracy
stawka stosowana przy zleceniach o charakterze stałej współpracy, przy incydentalnym zgłoszeniu pomocy prawnej.

miesięcznY ryczałt

za miesiąc pracy
stawka stosowana przy zleceniach o charakterze stałej współpracy o określonej ilości godzin w miesiącu, przy stałym wykonywaniu pomocy prawnej.