INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Grygo-Hawran

Szanowni Państwo

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

Kancelaria jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową, przekazuje niezbędne informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Grygo-Hawran

Nikielkowo, ul. Żurawia 9

10-376 Olsztyn

NIP 718-133-24-58

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z zawarciem /wykonaniem umowy

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy

Wymóg podania danych.

podanie danych jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia/wykonania umowy, niepodanie danych powoduje konsekwencje nie zawarcia / wykonania umowy.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi związanych z przedmiotową umową.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być sądy, organy egzekucyjne, druga strona postępowania, podmioty zajmujące się obsługą Zleceniobiorcy (administratora danych) w tym księgową, informatyczną, telekomunikacyjną, pełnomocnicy substytucyjni.

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.

DLA KLIENTÓW

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Hawran

Szanowni Państwo

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

Kancelaria jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową, przekazuje niezbędne informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Hawran

Nikielkowo, ul. Żurawia 9

10-376 Olsztyn

NIP 739-050-37-92

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z zawarciem /wykonaniem umowy

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy

Wymóg podania danych.

podanie danych jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia/wykonania umowy, niepodanie danych powoduje konsekwencje nie zawarcia / wykonania umowy.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi związanych z przedmiotową umową.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być sądy, organy egzekucyjne, druga strona postępowania, podmioty zajmujące się obsługą Zleceniobiorcy (administratora danych) w tym księgową, informatyczną, telekomunikacyjną, pełnomocnicy substytucyjni.

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.