Postępowanie egzekucyjne
sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne.

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. pozew przeciwegzekucyjny, skarga na komornika, wniosek o umorzenie postępowania lub zawieszenie postępowania
4. reprezentacja przed sądem
5. prowadzenie spraw.

 

Przykładowe sprawy związane z:
1. reprezentowanie wierzycieli
2. reprezentowanie dłużników