PRAWO BANKOWE
sprawy związane z funkcjonowaniem działalności banków.

Przykładowe czynności Kancelarii:
1. porada prawna,
2. reprezentacja przed sądem,
3. opiniowanie zobowiązań
4. sporządzanie umów.

Przykładowe sprawy o:
1. zasady tworzenia i organizację banków
2. zasady zarządzania rachunkami bankowymi
3. zasady rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków
4. zasady udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz zasady koncentracji zaangażowań
5. przepisy o gwarancjach bankowych, poręczeniach i akredytywach
6. obowiązki i prawa banków
7. zasady zrzeszania się i łączenia banków
8. zasady nadzoru bankowego, nad oddziałami instytucji kredytowych i nadzoru skonsolidowanego
9. tryb postępowania naprawczego, likwidacyjnego i upadłościowego banków
10. zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banku.