Prawo spadkowe
reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Majątkowe prawa i obowiązki zmarłego z reguły przechodzą na inny podmiot (w szczególności na spadkobierców); nie wygasają.

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. postępowania pojednawcze
4. pozwy
5. reprezentacja przed sądem
6. prowadzenie spraw.