r. pr. Andrzej Hawran tel. 505 667 853; mail:kancelariahawran@op.pl | r. pr. Agnieszka Grygo-Hawran tel. 604 072 760; mail: kancelaria.grygo.hawran@op.pl

Sąd elektroniczny
prowadzi postępowania upominawcze – postępowanie odrębne uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego, zmierzające do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela wysuwającego roszczenie pieniężne, którego dłużnik nie kwestionuje.

 

Przykładowe czynności Kancelarii ww. sprawach:
1. porada prawna,
2. sporządzanie pism w sprawach,
3. wnioski o przywrócenie terminu, sprzeciwy od nakazu zapłaty
4. reprezentacja przed sądem
5. prowadzenie spraw.

 

Przykładowe sprawy o sprawie:
1. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu o nakazu zapłaty
2. wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty
3. wniesienie pozwu
4. prowadzenie postępowania egzekucyjnego