Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej (zwany dalej: EIUAP):

 1. wdraża zintegrowany system Kontroli Zarządczej (zwany dalej: ZS KZ),
 2. kontroluje funkcjonujące systemy kontroli zarządczej

w jednostkach sektora finansów publicznych wydając certyfikat jakości Kontroli Zarządczej.

 

 

WDROŻENIE

 

EIUAP wdraża ZS KZ, który obejmuje działaniem wszystkie standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów oraz wytyczne płynące z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 

Wdrożenie ZS KZ polega na:

 1. wprowadzeniu procedur kontroli zarządczej, w tym w zakresie:
  1. a) delegowania uprawnień,
  2. b) określanie celów i zadań (monitoring, ocena realizacji),
  3. c) analizy ryzyka z reakcją na ryzyko,
  4. d) identyfikacji mechanizmów kontroli,
  5. e) identyfikacji wykonywanych tych samych czynności, przez dwie komórki organizacyjne,
  6. f) ochrony zasobów,
  7. g) komunikacji wewnętrznej;
 2. szkoleniu pracowników z wydaniem certyfikatu;
 3. monitoring wykonywania i funkcjonowania wprowadzonego zintegrowanego systemu kontroli zarządczej.

 

Wdrożenie kończy się wydaniem certyfikatu jakości Kontroli Zarządczej.

 

Wdrożenie ZS KZ w ciągu 2 m-cy.

 

Zintegrowany system Kontroli Zarządczej (zwany: ZS KZ) jest systemem współdziałającym z zintegrowany system Audytu Wewnętrznego (zwany: ZS AW; por. zakładka: Wdrażanie i kontrola audytu wewnętrznego).

 

 KONTROLA

 

EIUAP bada funkcjonujący system kontroli zarządczej, pod względem spełnienia oczekiwań określonych w standardach kontroli zarządczej Ministra Finansów oraz wytycznych płynących z Regionalnych Izb Obrachunkowych.

 

Badanie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej polega na ustaleniu, czy:

 1. są właściwie wdrożone standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów,
 2. są właściwie wykonywane standardy kontroli zarządczej
 3. test funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

 

Badanie kończy się wydaniem opinii i rekomendacji o funkcjonującym systemie kontroli zarządczej.

 Badanie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w ciągu 2 tygodni.